Satanizm

prywatne
Opublikowano 21 października 2019

Prezentowana książka autorstwa ks. Mariusza Gajewskiego SJ stanowi swoiste kompendium obszernej wiedzy, opisu faktów i wnikliwej refleksji dotyczącej zjawiska patologii indywidualnej i społecznej. Ta, obecnie nasilająca się i rozpowszechniająca destrukcyjna patologia poddana została…

Ogłoszenia podobne

cena 19,95 zł
Adres: Suwałki, podlaskie
Autor ogłoszenia
Powrót do góry
Zamknij menu